Vi passer på dine data!

Hvert år gjør et uavhengig firma en IT-sikkerhets-audit, som sikrer at vi lever opp til de strenge sikkerhetskrav. Dette er din sikkerhet for at vi alltid passer på dine data.

 ISAE 3000-Type II approved (DK)

100% GDPR compliant

  • Vi fører logg på alle aktiviteter - Hvem gjorde hva og når?
  • Mulighet for anonymisering. Denne muligheten fjerner al personlig identifiserbar data, men beholder anonym data til bruk i statistikk, og eventuell betalingshistorikk.

RETTIGHETSGRUPPER

Brukerdefinerte rettighetsgrupper. Vi tilbyr en fleksibel løsning hvor du selv kan definere rettighetsgrupper på din skole. Hvem skal kunne hva?

Navnebaserte brukerkonti og brukertypebaserte rettighetsgrupper. Disse kan konfigureres av lokale systemadministratorer for å kontrollere hvilke systemkomponenter som skal være tilgengelige. 

Logg inn

Vi supporterer SAML 2.0 to-faktor godkjennelse.

All logg inn blir logget, også feil logg inn. Etter 8 logg inn forsøk, låses kontoen inntil en lokal superbruker låser kontoen opp igjen.

KRYPTERING

Web-applikasjonen vises via sikker HTTPS. Data som overføres til systemet beskyttes via SHA-256 med RSA-kryptering. Det er ikke behov for noen spesiell nettleser.

Data

Data lagres lokalt i Danmark hos Unit IT A/S (ISAE 3402 type II).

Database og applikasjon lagres i sikre datasentre med separate databaser for hver kunde.

SIKKERHETSKOPI

Vi tar sikkerhetskopi hver time for de siste 24 timer. Utover det tar vi daglig sikkerhetskopi for den siste måned.

SpeedAdmin Aps
Nørrekobbel 7B 
DK-6400 Sønderborg 
CVR: 34590176
NO Tlf.: 23 96 66 15

support@speedadmin.com 


Dixon Creatives Copyright © 2019 Speedadmin. All Rights Reserved.