Vi passer godt på din data!

Hvert år får foretager et uafhængit firma en IT-sikkerheds-audit, som sikrer at vi lever op til strenge sikkerhedskrav. Det er din sikkerhed for at vi altid passer bedst muligt på din data.

 ISAE 3000-Type II approved.

100% GDPR compliant

  • Vi fører fuld log på alle aktiviteter - Hvem gjorde hvad hvornår?
  • Mulighed for anonymisering. Denne mulighed fjerner al personhenførbar data, men beholder anonym data til brug for statistik eventuel betalingshistorik.

Rettighedsgrupper

Brugerdefinerede rettighedsgrupper. Vi tilbyder en fleksibel løsning hvor du selv kan definere ønskede rettighedsgrupper på din skole. Hvem skal kunne hvad?

Navnebaserede brugerkonti og brugetypebaserede rettighedsgrupper. Disse kan konfigureres af lokale systemadministratorer for at kontrollere hvilke systemkomponenter der skal være tilgængelige. 

Login

Vi supporterer SAML 2.0 to-faktor godkendelset.

Alle logins bliver logget, også fejllogins. Hvis flere end 8 forgæves loginforsøg finder sted i træk, låses den givende konto indtil lokal superbruger låser kontoen op igen.

Kryptering

Web-applikationen tilgås via sikker HTTPS. Data som overføres til systemet beskyttes via SHA-256 med RSA-kryptering. Hertil behøves ingen speciel browser.

Data

Data lagres lokalt i Danmark hos Outforce A/S (ISAE 3402 type II).

Database og applikation lagres i sikre datacentre med seperate databaser for hver kunde.

Backup

Vi tager backup hver time, 24 timer bagud. Derudover tager vi daglig backup en måned bagud.

SpeedAdmin Aps
Nørrekobbel 7B 
DK-6400 Sønderborg 
CVR: 34590176
Tlf. 42 44 45 44

support@speedadmin.com 


Dixon Creatives Copyright © 2019 Speedadmin. All Rights Reserved.